วงโคจรของดาวเคราะห์


  ความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์  เมื่ออยู่ใกล้ จะเร็วกว่า ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์  คลิกครับ