กรรมวิธีผลิตอลูมิเนียม

คลิกครับ

ถ้ามองไม่เห็นภาพ ให้ Download Flash Players   setup
ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

   การถลุงอลูมิเนียมด้วยไฟฟ้าต้องใช้กำลังงานไฟฟ้ามากและต้องเป็นกำลังไฟฟ้าราคาถูกกล่าวกัน ว่าการที่จะถลุงให้ได้อลูมิเนียม 1 ตันนั้นต้องใช้ไฟฟ้าจำนวน18,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เสียเวลาถลุง ทั้งหมอ 120 ชั่วโมงใช้ ไฟฟ้าขนาดแรงดัน 5-6 โวลต์ ปริมาณกระแส 20,000-70,000 แอมแปร์