คุณสมบัติของแก๊ส


 

    เด็กโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ทดลองเรื่องคุณสมบัติของแก๊ส โดยจุดธูปแล้วหย่อนลงไปในแก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  สังเกตผลความแตกต่าง คลิกครับ