บูมเมอแรงกระดาษ


 

     ประดิษฐ์บูมเมอแรงกระดาษด้วยตนเองได้ที่บ้าน ทดลองเหวี่ยงดู วิ่งกลับมาได้เองอย่างน่าประหลาดใจ  คลิกครับ