สภาพพลาสติก สภาพยืดหยุ่น และมอดูลัสของยัง โดย อ.สถาพร จันทร์ไทย

คลิกค่ะ