ใช้มือถือแทนรีโมท


   การทดลองใช้รีโมทรถยนต์ส่งผ่านสัญญาณทางมือถือจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งที่ห่างกันกว่า 300 เมตรเพื่อเปิดประตูรถยนต์  อาจารย์ โฮฮึงกุก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ของเกาหลีใต้  อธิบายความเชื่อมโยงนี้ว่า .......  คลิกค่ะ