แข่งขันหาหลอดไฟ


     การแข่งขันผลิตกระแสไฟฟ้าของ 3 อัจฉริยะ ที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี  และใช้แสงสว่างหาหลอดไฟให้พบ  ผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะ คลิกค่ะ