สุริยจักรวาล โลกและดวงดาว โดย ชิต ภิบาลแทน

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า

สิ่งมหัศจรรย์ในเอกภพ

9
1 ระบบสุริยจักรวาล (The Solar System) 10
2 ดวงอาทิตย์ (The Sun) 15
3 จุดดับในดวงอาทิตย์ (Sunspots) 16
4 พระอาทิตย์ทรงกลด (Sunholoes) 19
5 การกระจายแสงอาทิตย์ (Spectrum) 21
6 พระอาทิตย์เที่ยงคืน (The Midnight sun) 22
7 โลก (The Earth) 26
8 แรงดึงดูดของโลก (Force of Gravitation) 31
9 ดวงจันทร์ (The Moon) 34
10 ดวงจันทร์ทรงกลด (Moon Holoes) 40
11 สุริยุปราคา (Eclipses of the Sun) 41
12 จันทรุปราคา (Eclipses of the Moon) 45
13 ภาพหลอกตา (Mirages) 47
14 รุ้งในท้องฟ้า (Rainbows) 49
15 ดาวพุธ (Mercury) 50
16 ดาวศุกร์ (Venus) 52
17 ดาวอังคาร (Mars) 53
18 ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) 60
19 ดาวเสาร์ (Saturn) 64
20 ดาวมฤตยู (Uranus) 67
21 ดาวเนปจูน (Neptune) 71
22 ดาวพลูโต (Pluto) 74
23 ดาวเคราะห์น้อย (Planetiods) 77
24 กฎดาราศาสตร์ของโบด (Bode's Rule) 79
25 ดาวหาง (Comets) 82
26 ดาวตกและอุกกาบาต (Meteors) 87
27 ไฟฟ้าในก้อนเมฆ (Electricity in the Cloud) 91
28 พายุทอร์นาโด (Tornadoes) 93
29 น้ำค้าง (Dew) 96
30 แม่เหล็กโลกและเข็มทิศ (The Compass) 99
31 ดาวจระเข้ (The Big Dipper) 102
32 ทางช้างเผือก (the Milky way) 104
33 แสงเหนือ (The Northern Lights) 107
34 เนบิวลา (Nebulae) 109
35 คลื่นวิทยุจากดวงดาวและแสงคอสมิค 111
  (Radio Astronomy and Cosmic Rays) 111
36 ยานขนส่งอวกาศและสถานีอวกาศ 113
  (The Space Shuttle and the Space Station) 113
37 ชีวิตในดาวเคราะห์ (Life in Planets) 123
38 กลุ่มดาวฤกษ์ (Constellations) 127

 

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128