ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

magnetic_field_of_a_magnetสนามแม่เหล็ก

magnet_experiment
magnetic_field_of_a_magnet

 

     ดูทิศทางของสนามแม่เหล็ก   คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกค่ะ


 

สนามแม่เหล็ก

magnet_experiment
   

     ทดลองใช้สนามแม่เหล็ก กับผงเหล็ก คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล