ระบำการสั่นไหวที่สวยงาม

 


   การเต้นระบำตามจังหวะดนตรีอันสวยงาม  เทียบกับการสั่นสะเทือนของกลุ่มคลื่น มีความคล้ายคลึงกัน   คลิกค่ะ  

เทียบได้การสั่นไหวของก้อนคลื่น  (Wave packet)