อิเล็กตรอนอิสระ (free electron)

     เวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมโลหะ ซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้ถูกยึดไว้อย่างหลวม ๆ ด้วยแรงทางไฟฟ้าให้เคลื่อนที่วนรอบนิวเคลียส ดังนั้น อิเล็กตรอนเหล่านี้จึงอาจหลุดจากอะตอมได้ง่าย และเมื่อหลุดออกไปแล้วจะเคลื่อนที่ต่อไป โดยไม่อยู่ประจำอะตอมใด ๆ ในโลหะ

Image