จับภาพ Superman

คลิกค่ะ

    ใช้กล้องถ่ายรูปจับภาพซุปเปอร์แมนให้ทัน  เพื่อจะนำไปขึ้นหน้า ของหนังสือพิมพ์