สิ่งประดิษฐ์ของโลก

   
1. สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาจากแนวคิดของปีกแมลงเต่าทอง

2. พุ๊กพลาสติก

3. ถุงพลาสติก

 คลิกค่ะ