ศัลยกรรม

        เนื้อหาประกอบด้วย

  1. การทำศํลยกรรมจมูก
  2. การทำศัลยกรรมตาสองชั้น
  3. การผ่าตัดแปลงเพศ   คลิกค่ะ