โลกปริศนาของน้ำแข็ง

        น้ำแข็งที่ผลิตจากโรงงานจะใสกว่าน้ำแข็งที่ได้จากตู้เย็น  สาเหตุมาจากฟองอากาศ   คลิกค่ะ