ลิเทียม โปแตสเซียม และโซเดียมทำปฎิกิริยากับน้ำ

Lithium_and_WaterPotassium_and_WaterSodium_and_Water

Lithium_and_Water

   คลิกค่ะ  

Potassium_and_Water

   คลิกค่ะ  

Sodium_and_Water


   คลิกค่ะ