โครงสร้างสถาปัตยกรรม 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการช่วยให้การออกแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเป็นไปได้อย่างอิสระมากขึ้น

Equilibrium

การที่วัตถุ 2 ชิ้นกระทำต่อกันด้วยแรงที่เท่ากัน ทำให้วัตถุไม่เกิดการขยับเขยื้อน เรียกว่า ความสมดุล เช่น ลิฟต์โดยสารมีน้ำหนักบรรทุกรวม 1,000 กิโลกรัม การที่จะใช้สายเคเบิ้ลดึงให้ลิฟต์อยู่กับที่ต้องใช้แรงเท่ากับน้ำหนักทั้งหมดของลิฟต์ตัวนั้น หรือในการชักเย่อ เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกดึงเข้าไปหาฝ่ายที่ออกแรงได้มากกว่า แสดงว่าเกิดสภาวะที่ไม่สมดุลขึ้นในกรณีที่วัตถุมีจุดหมุน เช่น การนั่งกระดานหก แขนของกระดานจะหมุนไปในทิศทางที่เกิดน้ำหนักกระทำมากกว่า เรียกสถานการณ์เช่นนี้ว่า การเกิดแรงหมุน (moment)

คลิกอ่านต่อค่ะ