ห้องแสดงนวัตกรรมจีน 7000 ปีเสมือนจริง

     

     นิทรรศการ 7,000 ปี นวัตกรรมจีน  เป็นนิทรรศการที่น่าสนใจและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีการจัดแสดงเครื่องสำริด การก่อสร้าง การเย็บปักถักร้อย เครื่องประดับ เครื่องเล่น และการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแต่โบราณ โดยมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับไทย และบางอย่างที่จีนก้าวไปไกลกว่า เช่นการค้นพบดินระเบิดและการจุดประทัด นอกจากนี้จีนยังมีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใช้ไม้ขัดกัน โดยไม่ต้องใช้ตะปู และการทำนายการเกิดแผ่นดินไหว

 คลิกค่ะ