ความสามารถในการฟัง

นักเรียนไม่เก่งทดสอบความสามารถในการฟัง 1/2


 

นักเรียนเก่งทดสอบความสามารถในการฟัง 2/2


นักเรียนไม่เก่งทดสอบความสามารถในการฟัง 1/2

   คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคลนักเรียนเก่งทดสอบความสามารถในการฟัง 2/2

   คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

    แยกนักเรียนเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักเรียไม่เก่ง จำไม่แม่น ส่วนกลุ่มที่สอง เก่งๆกันทุกคน  ทดสอบความสามารถในการบวกเลขโดยการฟัง  ในวีดีโอสองชุดนี้ท่านจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างนักเรียนทั้งสองกลุ่มอย่างชัดเจน