ดึงผ้าปูโต๊ะกับแรงเฉื่อย

       ดึงผ้าปูโต๊ะ โดยไม่ต้องยกจานขึ้น  มีข้อแม้ว่าต้องดึงแรงและเร็ว  เป็นเรื่องของความเฉื่อย คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

นิวตันดึงผ้าปูโต๊ะ

      ท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน ที่ค้นพบกฎของลูกแอปเปิล จะมาทดลองดึงผ้าปูโต๊ะ  โดยแก้วที่อยู่บนโต๊ะไม่ขยับเลย คลิกค่ะ