ความหนาแน่นต่างกัน

   Wine_and_water_swap_places

     นำแก้วที่บรรจุของเหลวมีความหนาแน่นต่างกัน  วางดังรูป โดยคั่นด้วยกระดาษ คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

วีดีโอที่เกียวเนื่องกัน

    เทไวน์ลงในแก้ว คว่ำแก้วลงในถาด  เอาน้ำใส่ จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราค่อยยกแก้วขึ้นมา

  1. เกิดฟอง

  2. สีจางลง   คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล