การชนแบบยืดหยุ่นในระบบ 2 มิติ

คลิกดูภาพเคลื่อนไหวครับ

 

คลิกดูการคำนวณเรื่องการชนแบบ 2 มิติอย่างละเอียด คลิกครับ