ผ้าเปลี่ยนสี

       อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ผ้าสีขาว  2. ผงขมิ้น  3. น้ำยาล้างเล็บ   4. ถ้วยและช้อน  ทดลองกันเลย คลิกค่ะ