การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช

ในเวลากลางวัน 

กลางวันเป็นช่วงเวลาที่พืชเพิ่มแก๊สออกซิเจนและ               ลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่บรรยากาศของโลก โดยการหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจเอาออกซิเจนออกมา

ในเวลากลางคืน

กลางคืนทั้งพืชและสัตว์ก็มีกระบวนกิจกรรมการหายใจเช่นเดียวกัน จึงเป็นการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และลดแก๊สออกซิเจนให้แก่บรรยากาศของโลก

 

คลิกครับ