เคมีควอนตัม

     การแผ่รังสีความร้อน จัดว่าเป็นรูปแบบพื้นฐานของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวัตถุหรืออนุภาคใดๆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสัมบูรณ์จะแผ่รังสีความร้อนเสมอ เนื่องจากอุณหภูมิของวัตถุทำให้อะตอมและโมเลกุลภายในวัตถุเกิดการสั่นและเคลื่อนไหวชนกันตลอดเวลา การชนทำให้โมเลกุลเปลี่ยนทิศทาง การเปลี่ยนทิศทางของโมเลกุลเทียบได้ว่ามีความเร่งเกิดขึ้นนั่นเอง เมื่ออนุภาคที่มีประจุเกิดความเร่งจะมีการแผ่รังสีขนาดต่างๆกัน ดังนั้นพออนุมานได้ว่า ปริมาณการแผ่รังสีของวัตถุใดจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิของวัตถุนั้น เราเรียกการ แผ่รังสีแบบนี้ว่า การแผ่รังสีของวัตถุดำ  คลิกอ่านต่อ