จดหมายสายลับ

        อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. น้ำมะนาว  2. พู่กันหรือ คอตต้อนบัต  ใช้พู่กันชุบน้ำมะนาว เขียนลงบนกระดาษ รอให้แห้ง  ใช้เตารีดทับสักพัก ตัวอักษรจะปรากฎขึ้นมา  คลิกครับ