องค์ประกอบของไฟ

       คุณแอนดี้ อธิบายว่า การทำให้เกิดไฟมีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. วัสดุติดไฟ  2. ออกซิเจน  3. อุณหภูมิที่เหมาะสม   ในวีดีโอนี้ท่านจะได้เห็นไฟเย็นที่สามารถลุกไหม้ใต้น้ำ  คลิกครับ