พลังงานศักย์ โน้มถ่วง

การทดลองเรื่องพลังงานศักย์โน้มถ่วง คลิกครับ 

 
 

ถ้ามองภาพเคลื่อนไหวไม่เห็นให้คลิกที่นี่โลโก้ Adobe Flash Player