สบู่ความหนาแน่นน้อยและมากในไมโครเวฟ

         สบู่ 2 แบบ แบบแรก มีความหนาแน่นมาก  แบบที่สอง มีความหนาแน่นน้อย นำไปใส่ในเตาอบไมโครเวฟ  ท่านจะได้เห็นการพองตัวของสบู่อย่างน่าประหลาดใจ  คลิกครับ  

เตาไมโครเวฟ

ความสะดวกสบายราคาแพง

ตัวก่อมะเร็ง   

        จะเกิดอะไรขึ้น  หากโมเลกุลของน้ำถูกเหวี่ยงด้วยความถี่ 2,450 ล้านรอบต่อวินาที ?


การหมุนของน้ำ

        ดิฉันตั้งคำถามกับตัวเอง  เมื่อเปิดคู่มือการใช้เตาไมโครเวฟแล้วพบคำอธิบายว่า  แมกนีตรอนในเตาไมโครเวฟจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่สูงถึง 2,450  ล้านรอบต่อนาที  โมเลกุลของน้ำในอาหารจะเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดกันจนเกิดความร้อน   คลิกอ่านต่อครับ