ลองบินด้วยลูกโป่ง

        ใช้แรงยกตัวของลูกโป่ง ยกตัวคนขึ้นในอากาศ แต่ต้องใช้จำนวนกี่ลูกกัน ?    คลิกครับ