ฟองสบู่กับควัน

        ทำฟองสบู่ที่มีควันอยู่ข้างใน   อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ขวดขนาดใหญ่   2.ท่อพลาสติก  3. น้ำยาล้างจานผสมน้ำ    4. น้ำแข็งแห้ง     คลิกครับ