น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ

       นำดอกกุหลาบมาบดให้ละเอียด  ใส่ไว้ในหลอดทดลอง นำไปกลั่นด้วยความร้อน  คลิกครับ