ด้ายก็สามารถตัดขวดแก้วได้

       แก้วมีคุณสมบัติเปราะและแข็ง  ปกติต้องใช้วัสดุที่แข็งกว่า ตัด เช่นเพชรเป็นต้น  ในการทดลองนี้ท่านสามารถใช้เส้นด้ายตัดแก้วได้ อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ขวดแก้ว  2. ด้าย  3. น้ำมันเชื้อเพลิง  4. น้ำเย็น   ทำได้อย่างไร ? คลิกครับ