ใช้ตะเกียบยกขวดข้าวสาร

      อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. ขวดบรรจุข้าวสาร 2. ตะเกียบ  ให้ปักตะเกียบเข้าไปในขวดข้าวสาร เราสามารถยกตะเกียบพร้อมขวดขึ้น เหตุผลเป็นเพราะแรงเสียดทาน    คลิกครับ