ไข่ลอยน้ำ

   
    อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  1. ไข่   2. แก้ว  3. เกลือ  เทน้ำเข้าไปในแก้ว  ใส่เกลือ คนให้ละลายเข้าด้วยกัน  แล้วหย่อนไข่ลงไป คลิกครับ