น้ำเปลี่ยนสี

     อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย 1. น้ำ  2. น้ำตาลทรายขาว  3. เกล็ดด่างทับทิม  4. โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์  เมื่อผสมเข้าด้วยกัน  น้ำที่มีสีจะเปลี่ยนสีไปได้เอง คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล