เครื่องวัดแบบชี้ค่ากระแสตรง (DC Indicating Instruments) โดย อาจารย์ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์

     ใช้พื้นฐานของขดลวดเคลื่อนที่แบบ D’Arsonval มาใช้วัดสัญญาณกระแสตรง   คลิกค่ะ    


DC Voltmeter

     ใช้หลักการเดียวกับเครื่องวัดกระแส นั่นคืออาศัยขดลวดเคลื่อนที่แบบ D’Arsonval (PMMC) เป็นส่วนประกอบสำคัญ    คลิกค่ะ


โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter)

     จะใช้ขดลวดเคลื่อนที่ D’Arsonval ต่อร่วมกันแหล่งจ่ายแรงดันและความต้านทาน ถ้าป้อนแรงดันคงที่ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดเคลื่อนที่ จะมีค่าเป็นส่วนกลับของความต้านทานตัวที่ต้องการทราบค่า   สเกลของมิเตอร์ที่อ่านค่ากระแสดังกล่าว จะถูกปรับเทียบให้อ่านออกมาเป็นค่าความต้านทาน 

 คลิกค่ะ


มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

    สามารถวัดปริมาณไฟฟ้าได้หลายๆ อย่างภายในเครื่องเดียวกัน ได้แก่ กระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า และ ความต้านทานไฟฟ้า

 คลิกค่ะ