แรงตึงผิว
 

    หยดน้ำยาล้างจานลงบนหยดสีที่อยู่บนกาวลาเทกซ์  สีจะกระจายตัวอย่างสวยงาม  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล