การทดลองเรื่องเงา

คลิกค่ะ  

    เลื่อนไฟฉายไปมา เพื่อดูว่าเงาของฝักบัวรดน้ำ ใหญ่ขึ้นหรือลดขนาดลงได้อย่างไร ?