เย็นเจี๊ยบในสองนาที
 

     แช่น้ำอัดลมลงในน้ำแข็งที่โรย .....  ซึ่งจะช่วยให้น้ำอัดลมเย็นจัดได้ภายใน 2 นาที

 คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล