หมูน้อยลอยอยู่บนจานโค้ง
 

MIRAGE-Optical Illusion Device-Proving Science Right!

  คลิกครับ

หมูน้อยลอยอยู่บนจานโค้ง  คุณคิดว่ามันลอยได้อย่างไร  มีเหตุผลทางแสงอย่างไร

หมูน้อยลอยอยู่บนจานโค้ง  คุณคิดว่ามันลอยได้อย่างไร  มีเหตุผลทางแสงอย่างไร