ผมชึ้ตั้ง จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต
 

Kylie's Hair Standing on End

คลิกค่ะ  

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต

(Electrostatic generator)

      เครื่องจักรซึ่งสร้างประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

     

      เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตจะสร้างประจุอันทรงพลังขึ้นในวัตถุ   เราใช้เครื่องนี้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์      ในงานอุตสาหกรรม  เครื่องจักรวิมส์เฮิรสต์ (Wimshurst  machine)  คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีจานหมุนสองอัน  ซึ่งสร้างประจุไฟฟ้า  แล้วประจุจะถูกรวบรวมไว้โดยหวีโลหะ   เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอกราฟฟ์  ( Van  de  Graaff  generator)  มีสายพานเลื่อนอันหนึ่งซึ่งจะได้รับประจุเมื่อมันผ่านไปเหนือแถวของโลหะ  ปลายแหลมสายพานจะนำประจุไปยังโดมโลหะกลวงที่ยอดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   ถ้าเราวางโดมโลหะอีกอันหนึ่งไว้ข้างๆ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะทำให้เกิดประกายไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่ข้ามระหว่างโดมสองอันนั้น

อุปกรณ์สอนเรื่อง "แวนเดอร์กราฟอย่างง่าย"

เมื่อนำวัตถุสองชนิดมาถูกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็คตรอน วัสดุบางชนิดจะให้อิเล็คตรอน   บางชนิดจะรับอิเล็คตรอนได้ดี  ตัวอย่างเช่น  เมื่อนำลูกโป่งถูกับเส้นผมโมเลกุลยางของลูกโป่งจะดึงอิเล็คตรอนจากโมเลกุลของเส้นผม เมื่อนำลูกโป่งไปวางบนกำแพงลูกโป่งสามารถลอยติดกับกำแพงได้   PDF        ดูวีดีโอเรื่องแวนเดอกราฟ     ขนาด 900 kB