เตียงตะปู (Bed Of Nails)
 

    ทดลองนอนอยู่บนเตียงที่ทำด้วยตะปู  เสร็จแล้วใช้ค้อนทุบหินข้างบน จะรอดหรือนี่  คลิกค่ะ