การกลิ้งของวัตถุ
 

   ปล่อย ทรงกระบอก  กับ วงแหวนที่มีมวลเท่ากัน ให้กลิ้งลงบนพื้นเอียง  อะไรจะถึงพื้นล่างก่อนกัน

 คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล