ศิลปินวางถ้วยกาแฟ จำนวน 3604 ถ้วย เป็นรูป Mona Lisa
บนทางเท้าของเมืองซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย  ส่วนเฉดสีเกิดจากปริมาณนม กับ ชอร์กโกแลต ที่ใส่ลงในในถ้วย