ชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

www.science.cmu.ac.th/observatory/
astroclub/index.html