การค้นหาอนุภาคพระเจ้า

     เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ Large Hadron นี้มีลักษณะเป็นท่อขดเป็นวงกลมยาว 27 กิโลเมตร อยู่ลึกลงไปใต้ดิน 50-175 เมตร ขดอยู่รอบชายแดนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

คลิกค่ะ