องค์ประกอบของดนตรี
เสียง (Sound)
สีสันหรือคุณภาพของเสียง (Tone Color of Quality)
จังหวะ (Rhythm)
ตัวโน้ตดนตรีหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรี (Music Notation)
ทำนอง (Melody)
เสียงประสาน (Harmony)
ระบบเสียงโทนาลิตี้ (Tonality)
คีตลักษณ์ หรือ รูปแบบ (Musical Forms)
224  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ถ.พหลโยธิน 
ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้