หนังสือไม่พรากจากกัน
   

     เพียงแต่นำหนังสือ เล่ม แล้วเปิดหน้ากระดาษซ้อนทับกันไปมา  จนหมดเล่ม  และให้ท่านดึงหนังสือ เล่ม ออกจากกัน  คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล