รถบรรทุกสะดุดรัก
   

     ทดลองเรื่องความเฉื่อยของมวล  โดยใช้รถบรรทุกเด็กเล่นไหลลงมาตามพื้นเอียง และชนกับก้อนหินด้านล่าง คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล